ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO

Mentalmatics cách mạng hóa giáo giục với chương trình Số Học Trí Tuệ Sáng Tạo

09:49 27/03/2024

Dưới thế giới mà thành công học thuật đồng nghĩa với kỹ năng giải quyết vấn đề, Mentalmatics nổi lên như ngọn đèn hy vọng cho các học sinh tìm kiếm sự thành thạo trong toán tinh thần. Thương hiệu đột phá này đang được thiết lập để cách mạng hóa giáo dục bằng cách thúc đẩy khả năng giải quyết bài toán trong học sinh trên khắp thế giới.