PHOTO: Một số tác phẩm tranh kính nghệ thuật Vinh COBA

Việt Nam Best
Vinh COBA một thương hiệu không còn xa lạ với giới nghệ thuật điêu khắc kính trọng và ngoài nước. Những sản phẩm của thương hiệu này vừa tinh xảo, độc đáo, bền đẹp có tính ứng dụng cao là những ưu điểm nổi bật được người tiêu dùng thông thái lựa chọn. Dưới đây là một số tác phẩm như thế:
z4872571330848-f322449f446909cbed0a9238f4920a12-1699840336.jpg
z4872500650628-78b377905ac1a41270792c83f80bc51d-1699840336.jpg
z4872571291268-f123b3c245474dbac1ddbb007f39da4c-1699840335.jpg
z4872491059306-42a8882904bf7af24f5723d932296cf7-1699840335.jpg
z4872500711349-06ad9df1b9430e8f89ce06c46e1e4362-1699840335.jpg
z4872571365103-fb5eb33ee1b9171284b3338608b6bb93-1699840335.jpg
z4872491068923-f5ebf99704aed598359ae44add06cd34-1699840335.jpg
z4872500692012-813568cee3d381731015e928b14aab5b-1699840335.jpg
z4872571297361-fa88a747271c5155fabad1f544887ab7-1699840335.jpg
z4872500705463-c1bc01fc222994bec1e5f420ed9f86a4-1699840335.jpg
z4872500602531-baa50e4b97db6540d7288c3f97f71ffd-1699840335.jpg
z4872500696383-5ac7d94f1d55629bb23421bd0700c1f3-1699840335.jpg
z4872500655341-b0da0bb6b70117e1760ba33e9ab9ccd3-1699840335.jpg
z4872500639188-14ece1ff3edb964279790d2189b0dff3-1699840334.jpg
z4872491074904-d21361c070361fd074373eb9e564e6be-1699840334.jpg
z4872500649773-a3eebf2ad04ecbb79578f3787aa64ddc-1699840334.jpg
z4872500644160-a4d15078f652e2cf1c730bf16bac874e-1699840334.jpg
z4872491048448-42007ed86079acfa42996b4acbc9d2ed-1699840334.jpg
z4872500597906-5df1593684836c845cb181817e7ab9b7-1699840334.jpg
z4872571297718-86eb993a33e3ca10406b0daf2d0ad387-1699840334.jpg
z4872500582165-f2816ae49be0d294d80e5ff6a56ef3f1-1699840334.jpg
z4872500631587-9449838eae75c973c8a9814af78faf43-1699840334.jpg
z4872500626738-0cc5c9cd58c559dc79bd16e213caeddc-1699840333.jpg
z4872500576357-72323fd7160832e17eccfdf3c18223ff-1699840333.jpg

PV